FFDB, ffdb, er en foreldreforening. Det er også en forening for søsken til døvblinde. Foreldreforeningen for døvblinde er en forening for barn, unge og voksne mennesker med medfødt døvblindhet. Foreldreforeningen er også for personer med kombinert syns- og hørselshemming. Døvblinhet er ikke bare helt døve og blinde mennesker. Det kan være mennesker som har dårlig hørsel og være helt blinde, eller det kan være døve mennesker som har litt synsrest. Foreningen er også for personer som både ser og hører dårlig. Foreldreforeningen for døvblindfødte er for hele familien til mennesker med medfødt døvblindhet. Døvblindhet er ikke en diagnose, men en medisinsk tilstand. Det er mange årsaker til medfødt døvblindhet. Rubella tidlig i svangerskapet, Charge syndrom, Cornelia De Lange syndrom, kromosomfeil og andre diagnoser kan medføre døvblindhet. Medfødt døvblindhet betegnes også som tidlig ervervet døvblinhet. Det betyr at døvblindheten har inntruffet før språklig alder. Kommunikasjon er den store utfordringen for døvblindfødte. Mange kan utvikle en bra taktil kommunikajson hvis de er i et miljø med tegnkompetanse. Taktilt tegnspråk, taktile tegn eller taktilisering er noen av betegnelsene for måten å kommunisere med døvblinde på. Mange funksjonshemmede døve har også synsproblematikk i tillegg. Disse personene har ofte en språkutvikling som ligner på døvblindfødtes.

Døvblind, døvblindfødt, kombinert syns- og hørselshemming, medfødt døvblindhet, taktil kommunikasjon, foreldreforening, taktilisering, blind og døv, FFDB, foreldreforeningen for døvblindfødte, døvblindfødt, taktil, funksjonshemmet, funksjonshemming,funksjonshemmet døv. Charge, Cornelia De Lange, Rubella, Språkutvikling, likemannsrbeid, samarbeidsforum, samarbeidsforum døvblinde, blind og døv,